Gå till innehåll
Masters

Utvecklingsarbete

Här kan du se vad för arbete som pågår samt projekt som är planerade att genomföras inom områden som berör masters och vuxensimning samt idrott för äldre.

Kom gärna med förslag och har ni egna ideér och funderingar så kontakta Hasse Nilsson.

Webbutbildning för äldre

En webbutbildning, som riktar sig mot tränare, ledare eller andra i förenngen, och som handlar om att träna vuxna arrangeras varje år. Projektet är igång och planeras vara färdigt och första utbildningstillfället under 2024

Innehåller bland annat följande:

  • Anatomi och fysiologi
  • Rekommendationer och intensiteter
  • Ledarskap och coaching
  • Träningsupplägg och progression
  • Hur planerar och strukturerar jag vuxensim i föreningen

Vattenfysutbildning

Vattenfysutbildning är ett projekt som i sammarbete med SPF Seniorer planeras att göra, och där vi också genom Arvsfonden söker medel för att finansiera projektet. Projektet går ut på att Svenska Simförbundet tillsammans med SPF tar fram material och tillsammans med ett antal nyckelföreningar utvecklar en utbildning som har till avsikt att kunna erbjuda vuxna träna på ett effektivt och skonsamt sätt genom aktivitet i vatten som leder till bättre hälsa och välbefinnande för individen samt en verksamhet som kan integreras i föreningarnas övriga verksamhet.

Ledord: Hälsosam, Livslångt idrottande

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2023-10-12

Kontakt

Hasse Nilsson

Verksamhetsutvecklare Öppet vatten/
Masters/Hälsa & Motion

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -