Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Tävlingsutskottet

E-post till tävlingskommittén är: tavling.utskott@skanesim.se

Utskottet består av en ordförande och ledamöter med geografisk spridning, med ålder och kön fördelat. Man ska samverka i första hand med utskottet för simning men även med utvecklingskommittén

  • Samverka med simutskottet för att sammanställa en årlig tävlingskalender som presenteras på Simalltinget där den fastställs.
  • Utbilda tävlingsfunktionärer inklusive Para i samarbete med utbildningskommittén.
  • Uppdatera tävlingsfunktionärer om tolkningar om regelverk och informera föreningar.
  • Upprätthålla register över distriktsfunktionärer.
  • Skapa checklistor för att underlätta för genomförandet av distriktsarrangemang av hög kvalitet.
  • Beslut om möteskalender för nästkommande år.

Tävlingsutskottet består av: