Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Simidrott når alla

unga simmare i ring


Projektet "Simidrott Når Alla" sträcker sig över perioden 2020-2022 och har som mål att få fler individer med annan etnisk bakgrund än svensk att bli aktiva, ledare eller organisationsledare inom simidrotten. Avsikten med projektet är därmed att hjälpa till att minska tröskeln in i våra fem simidrotter, samt att bidra till att vi får en större mångfald bland våra ledare.

Detta projekt tar vid där det föregående projeketet "Simidrott För Alla" slutade under 2019 och där närmare 200 nya simidrottsledare med utländsk bakgrund utbildades.

Syftet med projektet "Simidrott Når Alla" är att dessa ledare ska få en möjlighet att vidareutbilda sig och att få delta i nya sammanhang både i och utanför föreningen.

Med anledning av Covid-19 har vi även valt att inkludera nya deltagare till projeketet som tidigare inte varit en del av "Simidrott För Alla". Föreningarna har fått en möjlighet att ansöka om att få ekonomiskt stöd för att kunna få utbilda ledare med utländsk bakgrund enligt vår utbildningsstruktur.

Som en del av projektet har det tagits fram ett stödmaterial för föreningar som vill starta upp en integrationsfrämjande verksamhet. Detta stöd arbetades fram tillsammans med den ideella föreningen Swim in Sweden. Stödet har delvis utgångspunkt från en enkät som tidigare skickats ut till samtliga våra föreningar, samt ett antal kompletterande intervjuer med några av de föreningar som redan hade startat upp denna verksamhet. Denna folder hittar du här Pdf, 23.3 MB..

Inom projektets ramar har det även tagits fram en kortare informativ film som beskriver vad det innebär att gå i simskola hos en förening som är ansluten till Svensk Simidrott. Se nedan!


Projektledare: August Wiklund august.wiklund@svensksimidrott.se

Publicerad: 2022-10-24

Senast uppdaterad: 2022-11-15

Kontakt

August Wiklund

Tjänstledig - Utbildningskoordinator

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -