Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Årshjul

Svensk Simidrott har tagit fram ett gemensamt interaktivt årshjul för de olika simidrotterna, där du får en översikt över de olika inplanerade aktiviteter. Årshjulet uppdateras löpande. Markera eller klicka med musen och för att visa beskrivningar, bifogade dokument etc. Du kan även välja att filtrera visningen för att dölja en eller flera av de olika ringarna - klicka på respektive simidrott i den vänstra menyn. Det finns även möjlighet att välja om du vill ha cirkulär eller linjär visning av kalendern.