Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Vad är minisim?

Minisim är en rolig aktivitet i vatten för barn mellan två och fyra år. Tillsammans med en instruktör utforskar barn och förälder gemensamt vattnets underbara värld. Verksamhetens syfte är att ge barn vattenvana genom lek och övningar samt att introducera simövningar som utvecklar deltagarnas färdigheter i vattnet. Minsim ska bedrivas utifrån barnets villkor och individuella förutsättningar.

Minisimverksamhet kan bedrivas på grunt eller djupt vatten. Finns det möjlighet är det fördelaktigt att bedriva verksamheten i en varmvattenbassäng med runt 30 grader i vattnet.

Definition av minisim
Verksamhet för barn som är 2-5 år, som genom lek och målrelaterade övningar, lär sig grunderna i de fyra simsätten, utifrån barnets egna förutsättningar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Målsättning
Minisimmet ska genom glädje och inspirerande lektioner ge barnet vattenvana och grunder i de fyra simsätten. Verksamheten ska stimulera barnets utveckling och skapa medvetenhet om kroppsläget i vatten samt respekt för vatten.

Hur når vi målen?
Genom att följa Simlinjens planering och genomföra relevanta vattenvane- och simövningar med leken som metod. Stimulera barnets utveckling genom lek och sånger.

Tips och information till föräldrar

  • Verksamheten sker på barnets villkor!
  • Ta reda på vilka praktiska detaljer som gäller utifrån lokala förutsättningar.
  • Svenska Simförbundets rekommendation är att det bör vara max 8 barn per instruktör i en grupp. Om föräldrar ej deltar i vattnet ska det max vara 4-6 barn per instruktör i en grupp. Minisim bör ledas av en utbildad instruktör som är minst 18 år.