Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Babysim och minisim

mamma/instruktör och bebis i bassäng


Babysiminsledare

Babysim är en vattenaktivtet för barn från tre månader upp till och med två år. Barnet simmar tillsammans med en vuxen och målet med babysim är att barnet själv ska kunna hoppa i vattnet, vända sig och ta sig tillbaka till kanten och greppa om den. Genom sång, lek och övningar får barnen ta del av glädjen och möjligheterna i vattnet samtidigt som både barn och vuxna får lära sig om viktiga säkerhetsaspekter när det kommer till vatten och bad.

Utbildning till Babysimsledare genomförs inom ramen för en utbildning med flera moment - digitala träffar, fysisk utbildning i teori och praktik, föreningspraktik och läsning av Babysimsboken. Utbildning till babysimsledare arrangeras av Svensk Simidrott centralt.

Förkunskapskrav för utbildningen till babysimsassistent:

  • under kalenderåret uppnå lägst 18 års ålder
  • vara simkunnig, det vill säga kunna falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.

För att bli godkänd Babysimsledare ska du:

  • genomgå hela utbildningen, 26 utbh (varav 8 digitala)
  • genomföra praktik i babysimsverksamhet under undbildningens gång, 2x10 lektioner á 30min
  • ha en godkänd och giltlig HLR-utbildning för barn
  • läst kurslitteraturen, Babysimsboken
  • godkända hemuppgifter

Mall för praktikintyg Word, 612.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Minisiminstruktör

Denna utbildning arrangeras nu i form av en återkommande Licenskurs om 20 utbh , hitta nästa kurstillfälle Öppnas i nytt fönster.

Minisim är en aktivitet i vatten för barn mellan två och fyra år. Tillsammans med en ledare utforskar föräldrar och barn vattnet och har roligt tillsammans. Syftet är att lägga grunden till simkunnighet genom vattenvana samt grundläggande simteknik. Minisim anpassas efter varje barns individuella utvecklingsnivå, vilket gör att det är till för alla barn, oavsett om de tidigare har gått på babysim. Genom lek och övningar får barnet först öva på momenten i Simningens ABC för att bli vattenvana och sedan börja öva på grunderna i de fyra simsätten.

Förkunskapskrav
För att gå utbildningen och bli godkänd Minisimsinstruktör ska du vara godkänd Simidrottsledare eller Babysimsledare, eller motsvarande utbildning. Samt ovan angivna för Babysimsledare.

TIPS! Vi har även en inspelad webbföreläsning Länk till annan webbplats. om inspiration till minisimsverksamheten.

Kontakta oss på utbildning@svensksimidrott.se om du har frågor kring minisimsutbildningarna.

Babysimsboken & Minisimsboken
För dig som jobbar med de yngre barn rekommenderar vi böckerna Babysimsboken, Minisim & Simlärarboken. Vilka kan vara ett stöd för dig som är ansvarig för simverksamhet i de yngre åldrarna.

Du hittar dessa böcker på SISU Förlag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

bokfront minisim litet barrn

Publicerad: 2022-07-08

Senast uppdaterad: 2022-10-24

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -