Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Material och länkar

Nedan finner du tips och material där du kan lära dig mer och får tips hur du och din förening kan arbeta med en trygg och inkluderande idrott.

Trygg och inkluderande idrott

Kön

  • Idrottsrörelsen och jämställdhet Länk till annan webbplats. - RF har sammanställd bra information, förskningsrapport och tips för arbete med jämställdhet.
  • MÄN Länk till annan webbplats.arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. "Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld."
  • Make Equal Länk till annan webbplats.är en stiftelse som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. De har bland annat tagit fram materialet
  • Fifty-fifty  Länk till annan webbplats.Webbutbildningen Fifty/Fifty riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser och är öppen och kostnadsfri att genomföra för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna

Socioekonomisk status

Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck

  • RFSL Länk till annan webbplats., Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

Etnisk tillhörighet

Funktionsnedsättning

Webbföreläsningar
AquaTV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns två webbföreläsning, en om rekrytering och uppstart av parasim med Mikeal Fredriksson samt en webbföreläsning om klassning av parasimmare med Kajsa Hasselström Schmidt & Mikael Fredriksson. Föreläsningarna är gratis, men du behöver registrera dig för att vi ska kunna se vilka som tagit del av föreläsningen.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2022-12-21

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -