Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Klassificeringar

Simning utövas av idrottare med rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning och klassas utifrån både nationella och internationella regelverk.

Ordlista

Bokstavsbeteckningen framför siffrorna anger simsätt:
S = frisim, fjäril, ryggsim, SB = bröstsim och SM = medley.

Officiella klasser

Klassificering av personer med rörelsehinder:

Simmare kan klassas i olika klasser beroende på simsätt och de återfinns i klass 1-10 och klassas funktionellt. Ju lägre siffra desto större funktionsnedsättning. Det är endast godkända klassificerare som kan tilldela en simmare en sådan klass.

S/SB/SM 1-4 - Olika grader av funktionsnedsättning i både armar och ben.

S/SB/SM 5-6 - Huvudsakligen funktionsnedsättningar i ben, armar eller ena kroppshalvan.

S/SB/SM 7-8 - Framförallt funktionsnedsättningar i benen eller ena armen.

S/SB/SM 9 & S/SM 10 - I huvudsak amputation av arm eller ben.

Klassificering av simmare med synskada:

S/SB/SM 11 - Total blindhet.

S/SB/SM 12-13 - Synsvaghet.

Klassificering av simmare med intellektuell utvecklingsstörning:

S/SB/SM 14 - Intellektuell utvecklingsstörning.

Inofficiella K-klasser

Utöver de officiella klasserna finns det även inofficiella klasser för simmare som inte har klassificerats ännu eller som inte kan klassificeras. Dessa kallas K-klasser och är den nivån som en parasimmare oftast börjar med när de först börjar tävla. Det är den enklaste av klassningar där tränaren och simmaren själv anmäler sig till en klass utifrån de riktlinjer som K-klasserna innebär.

K1 motsvarar S/SB/SM 9-14
K2 motsvarar S/SB/SM 6-8
K3 motsvarar S/SB/SM 1-5
K4 simmare som inte kan klassificeras enligt K-klass ovan, omfattar även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nationell klassning

Nationell klassning är nivån efter. Här behöver parasimmaren genomgå en klassningsprocess. Först lämna in medicinska dokument som krävs för specifik funktionsnedsättning därefter boka in en tid för fysisk klassning. Den fysiska klassningen för parasimmare med rörelsehinder S1-10 består i ett bänktest, där funktion testas. Därefter ett vattentest, där bedöms hur funktionsnedsättningen påverkar simprestationen och ibland avslutas klassningen med en observation på en tävling. Sen beslutar den nationella klassningspanelen vilken klass parasimmaren tillhör. För parasimmare med intellektuell funktionsnedsättning S14 eller blinda/synnedsatta S11-13 krävs medicinsk dokumentation som styrker att parasimmaren har en funktionsnedsättning som faller inom regelverket och är klassningsbar. Med en nationell klassning kan parasimmaren delta i nationella och nordiska mästerskap.

Internationell klassning och internationell licens

Internationell klassning ser till stor del ut som den nationella förutom att den genomförs av en internationell klassningspanel. Det krävs dock lite mer omfattande medicins dokumentation för alla klasser. Med en internationell klassnig kan parasimaren tävla internationella tävlingar och mästerskap. Uttagnigen till internationell klassning sker på utmanarteam och landslagsnivå.

Internationell licens erhålles genom klassning av World Para Swimming i samband med någon av World Series tävlingarna, EM eller VM.

Varje år ansöker världens länder om platser för klassning. Sverige har en prioritetslista där landslagssimmare har högsta prioritet, därefter kommer Utmanarteam och nya talanger som dyker upp efter diskussion inom parautskottet.

World Para Swimming delar ut platser till de olika länderna vid de olika tävlingarna med klassningstillfällen. Det är inte alltid Sverige får den mängd platser vi önskat vid ett visst tillfälle. Den internationell klassningen sker 2-3 dagar innan själva tävlingen och bekräftas under loppen på tävlingen.

Den internationella klassningen och dess resultat är suverän och ersätter tidigare nationellt klassningsresultat.

Hur gör man?

  1. Börjar tävla i K klassen som första steg att komma igång med tävlandet.
  2. Nästa steg om parasimmaren vill tävla större tävlingar. Fyll i de medicinska dokumenten som gäller specifik funktionsnedsättning och skicka in dem till Sven-Åke Gustafsson mail: sven-ake.gustafsson@svenskidrott.se. Därefter blir ni kontaktad av ansvarig för klassningen. Parasimmare med rörelsenedsättning har två klassningstillfällen per år vid natiolla tävlingar. Parasimmare med utvecklingsstörning och blinda/synnedsatta får en klass utifrån inlämnade medicinsk dokumentation. Avgiften för nationell klassnig är 500:- som faktureras till parasimmarens förening.
  3. Parasimmaren registreras tilldelad klass i Tempus och är klar att tävla i parasimtävlingar
  4. Möjlighet till internationell klassning sker efter uttagning.