Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Distrikten

Distrikten Sverigekarta

Svenska Simförbundets simföreningar är organiserade i sju distriktsförbund.

Simdistriktsförbundens huvudsakliga uppgifter är

  • att informera om och svara på övergripande frågor rörande medlemsföreningars och övriga medlemsföreningars verksamhet inom det egna distriktet
  • genomföra distriktsmästerskap (DM) i de simidrotter som bedrivs inom distriktet
  • inventera utbildningsbehov, planera och genomföra ledarutbildning, gärna i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, som tilldelats idrottens utbildningsuppdrag och utbildningshandläggare inom Svenska Simförbundets kansli som har ansvaret för kvalitetssäkringen av utbildningen.
  • föra talan på Svenska Simförbundets simförbundsmöte i april*
  • hantera besvärsärenden rörande tvister mellan olika simföreningar eller mellan simföreningar och enskilda medlemmar (privatpersoner).
  • samarbeta och kommunicera med distriktsidrottsförbundet (DF:et) i frågor kring bidrag från kommun och landsting, idrottspolitiska utredningar samt förmedla sådan information till simföreningar. Återföra information om medlemsföreningar, övriga medlemsföreningaroch deras verksamhet till DF:et.

Simdistriktsförbunden genomför sitt årsmöte under februari-mars där röstberättigade simföreningar** granskar och beslutar om godkännande av det gångna verksamhetsåret samt ekonomisk berättelse, beviljar styrelsen ansvarsfrihet, väljer styrelse och fastställer verksamheten för kommande verksamhetsår.

* Förutom simdistriktsförbund så är även medlemsföreningar röstberättigade och får föra egen talan vid Svenska Simförbundets simförbundsmöte. Simförbundsmötet genomförs vartannat år.

** Svenska Simförbundet upprättar en röstlängd med röstberättigade simföreningar inför simdistriktsförbundens årsmöte. Röstberättigade medlemsföreningar och övriga medlemsföreningar är de som fullgjort sina medlemsskyldigheter gentemot Svenska Simförbundet avseende betalning av medlemsavgifter och senast 30 april insänd årsberättelse för genomfört verksamhetsår. Årsberättelsen ska innehålla uppgift på totalt antal medlemmar samt fördelningen i antal män och kvinnor.

Publicerad: 2022-05-23

Senast uppdaterad: 2022-10-12

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -