Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Mötesplatser

Svensk Simidrott arrangerar årligen konferensen för olika målgrupper inom hela vår verksamhet, dem kan du läsa mer om under respektive konferensnamn.


Simförbundsmöte

Jämna år bjuder Svensk Simidrott in till Simförbundsmöte, vilket är årsmötet och vår högst beslutande organ. Målgruppen är främst medlemsföreningar & distrikt samt deras organisations- och verksahetsledare samt förtroendevalda inom Svensk Simidrott.

Simidrottsforum

Ojämna år, det år som Simförbundsmötet inte äger rum bjuder Svensk Simidrott in till Simidrottsforum. Målgruppen är främst medlemsföreningar och distrikt samt deras organisations- & verksahetsledare samt förtroendevalda inom Svensk Simidrott.

Tränarkonferens

Varannat år bjuder vi in samtliga ledare och tränare inom alla simidrotter till en gemensam Tränarkonferens. Där syftet är att lära och inspireras tillsammans.

Publicerad: 2022-05-24

Senast uppdaterad: 2023-08-29

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -