Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Tidningen Simsport

Tidningen Simsport gavs ut av Svenska Simförbundet mellan åren 1946 och 2000. Tidningen fungerade även som förbundets officiella kungörelseorgan under den tiden.

Vi kommer att fylla på med de olika årens utgåvor allt eftersom.

Skriv tabellbeskrivning här

utgivningsår

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Publicerad: 2022-12-22

Senast uppdaterad: 2024-04-18

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -